20% KM nạp mỗi lần

20% KM nạp mỗi lần

Nội dung khuyến mãi

  1. 20% Thưởng mỗi lần nạp không giới hạn
  2. Nạp tối thiểu 100 Tiền Gold (tương đương 100,000 vnd)
  3. Không giới hạn tiền thưởng tối đa
  4. Đạt đủ điều kiện trên, hệ thống sẽ tự động tiến hành phát thưởng

Điều kiện rút tiền Đạt 20 bội cược Doanh thu